Prehlásenie prístupnosti

Prevádzkovateľ stránok www.zdenkatri.sk prehlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť pre všetkých užívateľov internetu. Štruktúra layoutu i obsahu je vytvorená štrukturálnym XHTML 1.0 Transitional, vizuálna stránka a prezentácia potom s využitím kaskádových štýlov (CSS).

Texty

Všetky zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách a je možno ľubovoľne upravovať ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača (Ctrl + posun kolieskom myši).

Tlač

Súčasťou webových stránok je tiež CSS štýl pre tlačovú verziu. Všetky stránky sú tlačené bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového vyhľadávača (štandardne ikona tlačiarne v navigačnej lište vyhľadávača, alebo cez menu Súbor – Tlač).

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.zdenkatri.sk je spoločnosť S.K.COMM, s.r.o., ktorá je v súlade so zák. č. 618/2003 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.zdenkatri.sk, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako i k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadi týmito pravidlami užitie internetových stránok www.zdenkatri.sk (ďalej len „Pravidlá“). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len “Užívatelia”). Užívateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom užije akúkoľvek informáciu umiestenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.zdenkatri.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Akékoľvek kopírovanie obsahu stránok bez vedomia prevádzkovateľa je zakázané.

Ochrana dát

“Cookies” sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevedené na hard disk počítača Užívatelia. Cookies umožňuje internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčí jej ďalšie používanie.

Ako väčšina internetových stránok, i stránky Prevádzkovateľ používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Ak nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový vyhľadávač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom vyhľadávači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.zdenkatri.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad nimi nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných subjektov.

Chovanie Užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú celé na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané miestnym príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ustanovenie Pravidiel, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúceho dojednania a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od spoločností Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe chovajú.

Google môže použiť anonymné informácie o vašej návšteve tohto i iných webov za účelom zlepšenia svojich produktov a služieb a poskytovanie reklamy na výrobky a služby, ktoré vás môžu zaujímať. Pre bližšie informácie a pre nastavenie, či chcete či nechcete povoliť používanie týchto informácií spoločností Google, navštívte google.com/analytics/.

Kontakt

Ak objavíte na našich webových stránkach akýkoľvek problém, ktorý by bránil ich prístupnosti, informujte nás na emailovej adrese obchod@zdenkatri.sk, pokúsime sa prípadný problém čo najskôr opraviť.


Kategórie

Najpredávanejšie

Sledujte nás na Facebooku

Zasielanie noviniek

Nenechajte si uniknúť akčné ponuky a zľavy. Prihláste sa k odberu noviniek ešte dnes.

Bezpečný nákup skúsenosti našich zákazníkov mimibazar.sk